00:00
00:00

Informoj

La kantojn de mia unua albumo mi verkis kaj registris en la jaroj 2011 ĝis 2013. Ili jam estis publikigitaj en la unua versio de mia muzika retejo. La sondosierojn mi renovigis kaj ĉefe remastrigis ilin laŭ miaj intertempaj spertoj kaj lernoj.

Kontribuantoj

 • Johannes Mueller: muziko kaj tekstoj, registrado, retejo
 • Eva Fitzelová: Fotoj, helpo kun la dizajno de la retejo
 • 1.
  Decidemu
  6:22

  Longas la trakoj de la fervojo
  Rigardas mi la relojn el la vagono
  Ili brilas en la sun'
  Veturas la trajn' en la sunkrepusko
  restas daŭre tempo ĝis la eltrajniĝo
  Espero kaj fortun'

  Mi ne certas, ĉu mi volas alveni al la celstaci'
  ĉar mi tute ne scias kio min atendas je la fin'

  Ĉu vi volas
  akompani min
  Eĉ se la destin'
  Tute ne certas
  Kaj ni ne scias
  kion trovos ni
  kaj ĉu ajna vizi'
  iam veriĝas

  Decidis mi forlasi la kutiman vivon
  Elprovi ian novan alternativon
  Eble estas tio ĉi la naiv'
  Ne povas mi returni nun la direkton
  La trajno veturigas min ĉiam rekten
  rekten al mia nova viv'

  Foje venas duboj kien gvidas la vojaĝ'
  sed mi ankaŭ scivolemas pri la sekva paĝ'

  Refreno

  Fojfoje mi pensadas pri la pasinteco
  pli indas okupiĝi pri la estonteco
  vi havas ĝin en via man'
  Ne ĉiam ĝi alvenas laŭ la plano
  Sed foje bezonatas iom da kuraĝo
  por danci sur vulkan'

  Foje mi demandas min ĉu mi estas sur la ĝusta trajn'
  Sed iri nun inversdirekten ne utilas iel ajn

  Refreno

 • 2.
  Ĉu vi imagas?
  4:37

  Ĉu vi imagas belegan sunkrepuskon
  Ĉu vi imagas de via ĉambro vidi ĝin
  Ĉu vi imagas arbaran birdpepadon
  Ĉu vi imagas de endome aŭdi ĝin

  Sed ne kontentigas la imago
  necesas la agado
  do uzu la tagon kaj vivon por ĝi
  ekagu kaj ekkonstruadu nun kaj tuj
  kial atendi plu

  Ĉu vi imagas interesan amikaron
  Ĉu vi imagas senĉesan babiladon
  Ĉu vi imagas elkoramoran amon
  Ĉu vi imagas karesan brakumadon

  Refreno

  Vi ne estas tio kion vi imagas
  sed tio kion vi faras
  Per la agado venas la kontent’
  Kia bona sent’

  Ĉu vi nun ĝuas belegan sunkrepuskon
  Kaj ĉu ĉirkaŭas vin aero freŝa varma
  Kaj ĉu vi sentas en via kor’ amoran amon
  Kaj ĉu vi estas kun aminda homo ĉarma

  Refreno

 • 3.
  Laciga enuiga
  4:56

  Interesas min scienco
  kaj kun ĉia pacienco
  okupiĝas mi pri la demand'
  Jam senteblas la cel'
  Sed nun ĝenas en l' orel'
  komenciĝo de kunsid' kun budĝetant'

  Kunsidoj tiaj enuigas
  Kontraŭ la dormemo luktas mi
  Budĝetado min lacigas
  Nur pro tio mankas energi'

  Muzik' en mia kapo
  kaj per ĉiu unuopa frapo
  kreskas la dezir' eliri tuj

  Estas sen neces'
  labori nur por la forges'
  paperoj jam estas en rubuj'

  Refreno

 • 4.
  Profunde en mia kor
  5:39

  Vidis vin en la koridoro
  Pensis eble vi ŝatas min
  Gajec' en via vizaĝo
  Hararo ruĝa kiel karmin'
  Antaŭĝojis mi pri ĉiu
  Okazaĵo inter ni
  Ĉu ankaŭ vi

  Baldaŭ mi certiĝis
  ke vi vere ŝatas min
  Ĉu eble vi eĉ enamiĝis?
  Ĉu estas vera korinklin'
  Trovis iam manoj niaj
  unu la alian
  en via sin'

  Ĉu ni estos nur amikoj,
  ĉu inter ni okazos eĉ amor'
  Ĉu per vortoj ĉu per kisoj
  plej verŝajne trovos vojon vi al mia kor'

  Malfrunokte ni brakumadis
  kaŝite en la mallum'
  Kaj pasie ni ekkisadis
  Ĝuiga estas karesum'
  Sed iom restas tia sent'
  ĉu mi dolorigas vin?
  Tamen kisu min

  Refreno

  Kion vi atendas nun de ĉio ĉi
  Ĉiu kaze vi scias, estas aliaj kiujn amas mi
  Multo kun mi eblas
  Sed certe neniam estos
  Nur mi kaj vi …

  Diras vi ke vi ne scias
  Kiel daŭru nia interkon'
  Vi ne scias ĉu vi volas
  Ne certas ĉu estas bon'
  Sed por vi ĉe mi por ĉiam
  amo restas por
  ricevo kaj redon'

  Ĉu ni restos nur amikoj
  Ĉu inter ni okazos pli da amor'
  Ĉu per vortoj ĉu per kisoj
  Ĉiam restos spac' por vi
  profunde en mia kor'


 • 5.
  Meze de ĉio
  5:41

  Suno, nuboj, vento, tero

  Mi staras ĉi tie
  ĵus meze de ĉio
  kaj mian vizaĝon tenere karesas la vento

  Tenere brilas la suno
  blua griza nubaro
  ventorikoltiloj dancas malrapide ĉe la horizonto

  Kaj mi sentas min
  meze de ĉio
  Kaj mi sentas min
  ano de ĝi

  Arbaro, kamparo, rivero, naturo

  Mi staras ĉi tie
  ĵus meze de ĉio
  kaj ĉirkaŭ mi la arbara ĉiamfreŝa aero

  Naturan sonodoron
  mi aŭskultflaras
  dum mi naĝas en tutklara pura akvo de rivero

  Refreno

  Kolegoj, parencoj, amikoj, rilatoj

  Mi staras ĉi tie
  meze inter vi
  kaj mian menson ĝuigadas via multjara ĉeesto

  Interesaj diskutoj
  teneraj brakumoj
  La vivo kun vi estu granda tutvespera karesfesto

  Kaj mi sentas min
  bona inter vi
  Kaj mi sentas ke mi
  volas esti kun vi

 • 6.
  Vojaĝo al ORo
  5:25

  Vagonaro en la stacio
  aŭdeblas konduktora fajfilo
  komenciĝas la vojaĝ’
  komenciĝas la vojaĝ’
  La trajno ekmoviĝas la stacio ŝajnas nur miraĝ’

  Komenciĝis ĝi en suda Germanio
  per la altrapideca linio
  proksimiĝas jam Hamburg
  proksimiĝas jam Hamburg
  en maniero multe pli agrabla ol per flug’

  Venonta ŝanĝo en Danio
  Forlasas mi Kopenhagon
  per trajn’ per trajn’
  ne por ien ajn
  ĉar en Malmö jam atendas nokta trajno al Stokholm

  Matenmanĝ’ en la ĉefurbo de Svedio
  cinambulko kun kafo
  promenad’ tra Gamla Stan
  kaj reen al la Central’
  kaj tagmanĝo en la X-2000 al Sundsvall

  Per X-2000 tra l’ boreala pinglarbaro
  tra Gävle, Hundiksvall kaj Söderhamno
  fina celo Härnösand
  en la bela Norrland
  Mojosajn geamikojn mi renkontos tie kun muzik’kaj kant'

 • 7.
  L' alveno de l' aŭtun'
  5:08

  Naĝas du cignoj en la pluv'
  kaj vere ŝajnas
  ke neniam ĝi ĉesas
  senĉesa diluv'

  Grizas la nuboj en l' ĉiel
  la kamparo tristas
  kaj ĝi perdiĝas
  en nokto sen stel'

  Ne ĉiutage povas brili la sun'
  Ĉu ne ankaŭ foje plaĉas
  eĉ se la vetero aĉas
  l' alveno de l' aŭtun'?

  Vidu jen arbaro multkolora
  kaj ruĝa kaj verda kaj flava
  ŝuŝas la vento malvarma
  foliaro multkolora ĉirkaŭsvarma

  Refreno

  Karesumu kun amikoj en la varm'
  Trinku varman ĉokoladon
  kaj aŭskultu la pluvgutojn
  sur l' tegment' de la kaban'

  Refreno

 • 8.
  Mi kaptos vin
  5:44

  Dum pluraj tagoj mi revadas
  pri vi en ĉiuj revoj.
  Al vi kaj nur al vi iradas
  ĉiuj miaj pensoj.
  Kie mi vin trovos?
  Kie vi kaŝiĝas?
  Ĉu mi iam trovos vin.

  Certe iam mi kaptos vin
  Por ke vi venu al liberec'
  kaj mi neniam plu ellasos vin.
  Vi vojaĝu tra la mond'

  La tutan tagon vi sonadas
  jam en mia kapo.
  Ĉiuj sonoj formiĝadas
  la ritmo frap' post frapo.
  Mi timas ke vi forfuĝos.
  Provas mi vin teni.
  Baldaŭ mi ekhavos vin.

  Refreno

  Kaj nun surekrane
  nivelindikiloj dancas.
  Aŭskultas mi plenĝoje
  kaj pro ĝojo kantas.
  Neniam plu vi forfuĝos.
  La homojn vi ĝojigos .
  Sur via vojaĝo tra la mond'.

  Refreno

  Vorto post vorto
  akordo post akordo
  mi kaptos vin.
  Mi neniam plu ellasos vin.
  Mi vojaĝu tra la mond'.

 • 9.
  Ĝis la lasta kandel'
  5:08

  Lumas la kandeloj mallumas la nokt'
  bolas akvo en la akvoboligil'
  Aŭskulteblas kantoj melankoliaj
  Akompanata muzikil'

  Lasu la homojn sonĝi, lasu ilin revi
  Karesu ilin nur per viaj sonoj
  ĝis la lasta, la lasta kandel'

  Gufuja etoso, la teo bone gustas
  regas ĉi tie agrabla trankvilec'
  Neniu el ni rimarkas ke jam la tempo fuĝas
  Malrapide sentiĝas la laciĝemec'

  Refreno

  Fojfoje la bruon de l' diskejo oni aŭdas
  ĝis la noktonoktofin'
  Kaj fojfoje maltrakvilaj homoj enrigardas
  La etoso kaptu vin

  Envenu po sonĝi, kaj restu por revi
  Karesu vin nur nur niaj sonoj
  ĝis la lasta, la lasta kandel'