00:00
00:00

Informoj

Tiujn kantojn mi verkis kaj registris ĉefe en la someraj monatoj de 2018. Eva kontribuis la tekston por Ne ekzistas. La melodio de la Eŭropa Himno estas de Ludwig van Beethoven.

Kontribuantoj

  • Johannes Mueller: muziko kaj tekstoj, registrado, retejo
  • Eva Fitzelová: teksto de Ne ekzistas, fotoj, helpo kun la dizajno de la retejo
  • 1.
    Ĉiutaga aventur'
    6:03

    Ĉiumatene mi antaŭĝojas
    la aventuradon de la tag'
    Ĉiumatene mi min sentas
    kiel ekkurema vertrag'

    Ĉiutaga ĉiutaga ĉiutaga aventur'
    Ĉiutaga ĉiutaga ĉiutaga aventur'

    Posttagmeze la rutino
    la ĉiutagago daŭre plu
    Kaj ĉu sentas mi progreson
    aŭ ĉu hodiaŭ venkas la enu'

    Refreno

    Uzu la tagon aŭ ĝi uzos vin
    ĉu estas vi piloto kiu stiras en la fin'
    Tro facile kaptas nin la hamstrorad'
    Per sia konstanta turniĝad'
    Ĉu ni sekvu ĝin en monotoni'
    Aŭ ĉu tio gvidas nur al tragedi'
    Kio ajn kion ni faras
    estu por ni aventur'

    Kaj vespere mi sopiras
    la malproksimecon malantaŭ mi
    Ripozonte korpo lacas
    animo en bona emoci'

    Refreno

  • 2.
    Marŝo de scienc'
    6:37

    Kial la ĉielo estas blua?
    Kaj ĉu la tero estas globa?
    Kial akvo estas flua?
    Kaj kial ĉio teren falas?

    Kiu diris, kiu verkis kaj kiu ne?
    Kiu ĉiam, kiu ĉie scias ke…
    Ĉu ni kredas aŭ ĉu ni scias aŭ ĉu ambaŭ ne
    Finfine gravas nur kompreno
    Por la marŝo de scienc'

    Kial ne forflugas la luno?
    De kie venas lumo de la suno?
    Kial ne falas elektronoj…
    En la nukleon de l' atomo?

    Kion ni scias, kion ni kredas kaj kion ne?
    Kaj ĉu ni dubu, ĉu ni demandu aŭ prefere ne?
    Kaj kiun libron kaj kiun skolon sekvu ni?
    Finfine ni sekvu la komprenon
    Sur la marŝo de scienc'

    Certe indas ĉiam legi
    vivis saĝaj homoj antaŭ ni
    Sed certe ne sufiĉas kredi
    Gravas pridubi ĉion ĉi
    Gravas starigi demandojn
    Esprimi oniajn dubojn
    Tio estas scienco.
    Pridubi kaj demandi
    Por fine pli kompreni
    Kaj pli la mondon ĝui

    Ĉu la univers' estas senfina?
    Kaj ĉu ĝi eterne ekzistos?
    Kiel elektromagnetismo…
    kun gravitaj ondoj rilatas?

    Do kunvenu kaj aliĝu
    al la marŝo de scienc'
    Kaj kunagu kaj kunesploru
    Estas granda rekompenc'
    Kaj se vi dubas vi eĉ pli gravas
    Ĉar homoj kiel vi
    Finfine kreskigas la komprenon
    Sur la marŝo de scienc'

    Do kunvenu kaj aliĝu
    al la marŝo de scienc'

  • 3.
    Eŭropa Himno
    6:33

    Ĝojo venas al l' animoj
    Anoj de l' federaci'
    Ne plu gravas landaj limoj
    Liberec' por ĉiuj ni

    Ho Eŭropo multkultura
    Estontecen nia voj'
    Nek lingvoj nek religioj
    nin disigas en la ĝoj'

    Plu en diverseco
    estas ni unuiĝintaj
    Malfermaj socioj
    naciismojn forigintaj

    Refreno

  • 4.
    Fortaleza sunsubiro
    3:41

    Fino de la ĝeto
    Vento de antaŭe
    Suno en la vizaĝo
    Fortaleza ĉirkaŭe

    Homoj atendadas la sunsubiron
    samtempe ĝuigadas la varma vent'
    ekaperadas amantaj homoj
    dum la suno proksimiĝas al la horizont'

    Fortaleza sunsubiro

    Sur la ĝeta vojo
    Versperaj promentantoj
    Sur la ĝetaj ŝtonoj
    Karesantaj amantoj

    Fiŝkaptistoj ĵetas siajn ŝnurojn
    kvazaŭ kiel investon por sia estont'
    Dum atendas ili sian kapton
    La suno malaperas malantaŭe de la horizont'

    Refreno

    Dum bluaj momentoj tiaj
    Forgesiĝas la brua polvo de la urba strat'
    Dum ĉirkaŭe pulsadas la vivo kaj
    pulsadas kaj pulsadas kaj pulsadas sen fin'

    La suno malaperis
    bluaj minutoj pasis
    La plaĝo al promeno invitas
    Post la tago oni tion miritas

    en la vent' la odor' de dolĉa pufmaizo
    per lanternoj ekflankiĝas la avenu'
    Horizonte flagras lumbalizo
    Fortaleza ĵus enfalis al la nokt'

    En la lum' junulaj futbalistoj
    ĉu inter ili la estonta stelul'
    Ŝanĝiĝis ĉio al nokta vivo
    Post kiam malaperis la sun'

    Refreno

  • 5.
    Ne ekzistas
    5:03

    Ne ekzistas alia justeco
    ol tia ke perdiĝas peco
    de mi
    Ne enzistas ali amo
    ol tia ke estiĝas dramo
    inter ni

    Ne ekzistas alia gajno
    sen maltrafita trajno
    por ĉiam
    Ne ekzistas ia paradizo
    sen pomarbo en la mezo
    tiel dolĉa

    Ne ekzistas pli
    Ne ekzistas ni
    Ne ekzistas io ajn sen vi

    Ne ekzistas alia espero
    ol trovo de la vero
    kaŝita
    Ne ekzistas alia koro
    sen sento de doloro
    suferita

    Ne ekzistas alia gajno
    sen maltrafita trajno
    por ĉiam
    Ne ekzistas ia paradizo
    sen pomarbo en la mezo
    tiel dolĉa

    Refreno

  • 6.
    Mastiku la fendojn
    3:57

    Mastiku la fendojn en viaj muroj
    Mastiku la fendojn en la plafono
    Mastiku la fendojn ĉie en la vivo
    Multe tro da akvo jam enfluis

    Mastiku la fendojn en via amikaro
    Mastiku la fendojn en viaj amrilatoj
    Mastiku la fendojn ĉie en la vivo
    Multe tro da akvo jam enfluis

    Fendoj revenadas
    Kaj daŭre mastikendas
    denove kaj denove kaj denove

    Ni daŭre laboradas
    Ĉu postkurado indas
    senpove senpove kaj senpove

    Lasu la fendojn en viaj ideoj
    Lasu la fendojn en viaj deziroj
    Lasu la fendojn ĉie en viaj revoj
    La enfluanta akvo ilin nutras

    Lasu la fendojn ĉie en viaj revoj
    La enfluanta akvo ilin nutras
    La enfluanta amo ilin nutras

  • 7.
    Tekniko kaj arto
    3:54

    Tie volas mi ĉeesti,
    kie tekniko kaj arto sin kisas
    tie volas mi ĉeesti
    kie tekniko kaj arto sin brakumas

    Estas tie nur eblecoj
    sen ajna problem'
    Vojoj estas ajnaj specaj
    La plena ĝu' de la kreem'

    Refreno

    Ĝuigas min ili ambaŭ
    elektroniko kaj muzik'
    foje aldoniĝas ankaŭ
    la eta frato la lirik'

    Bezonas mi diversecon
    por plej vigle kreumi
    Volas mi samtempe
    per ĉiaj klavoj ludi
    elpense, elprove, elteste, programe
    lute, verke, kante, lude, lume, sone